NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS!
  Serdecznie witamy wszystkich Gości naszej wizytówki.

  Parafia Rzymskokatolicka
  św. Wawrzyńca Męczennika
  w Nowym Sączu

  • Msze św. porządek zwykły

   6.00, 18.00 (lipiec, sierpień: 6.00, 19.00)

  • Msze św. porządek świąteczny

   6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 15.30

  • Odpust parafialny

   10 sierpnia

 • Image
 • Terytorium parafii:

  część miasta Nowy Sącz z ulicami: Biegonicka, Bohaterów Lenino, Ceramiczna, Dobrzańskiego, Elektrodowa, Gospodarska, Monte Cassino, Olszewskiego, St. Pajora, Popradzka, Powstańców W-wy, Ruczaj (nry 48, 50, 52, 52), Siewna, Sędziwoja, Słowacka, Ks. k. Szymaszka, Winna Góra, Towarowa, Weigla, Węgierska (nry 159-321), Zakładników oraz miejscowość Łazy Biegonickie

  Historia kościoła

  Pierwszy drewniany kościół powstał na ziemi ofiarowanej parafii przez św. Kingę w 1269r i został poświęcony przez biskupa krakowskiego Pawła z Przemankowa. Po zniszczeniu kościoła w 1287 r. przez Tatarów w tym samym miejscu wybudowano następny również drewniany. Drugi kościół uległ zniszczeniu w wyniku pożaru w 1628 r. Trzeci kościół, murowany, poświęcony został przez biskupa krakowskiego Mikołaja Oborskiego w 1668 r. Z powodu złego stanu technicznego został on rozebrany w 1907 r.

  Obecny, czwarty z kolei kościół wzniesiony został w latach 1906-1909. Jego konsekracji dokonał 12 VII 1921 r. bp Leon Wałęga. Kościół zbudowany jest w stylu neogotyckim, z cegły, jednonawowy. Zachowały się fragmenty polichromii z 1929 r., autorstwa Franciszka i Albina Sarna. Nad głównym ołtarzem znajduje się witraż przedstawiający św. Wawrzyńca. Kościół posiada także trzy ołtarze boczne. W jednym z nich, przy tęczy, umieszczony jest obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem, tzw. Biegonickiej, z pocz. XVI w. Najważniejsze zabytki kościoła to: chrzcielnica kamienna z 1660 r., kropielnica kamienna z XVI w., rzeźby z grupy Trójcy Świętej z XVIII w., stanowiące wyposażenie poprzedniego kościoła.

 • Duszpasterze

  • Ks. Piotr Lisowski

   proboszcz
   data święceń 1991-05-25
   w parafii od 2010-09-01

  • Ks. Bogusław Tokarz

   wikariusz
   data święceń 2012-05-26
   w parafii od 2022-09-01

 • Grupy religijne w parafii

  • Caritas
   Chór parafialny
   Liturgiczna Slużba Ołtarza
   Orkiestra parafialna
   Rada Duszpasterska
   Rada Ekonomiczna
   Stowarzyszenie Dzieci Maryi
   Szkoła Nowej Ewangelizacji
   Tow. Przyjaciół WSD Tarnów